MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat
AKTUÁLIS
2015.11.17 Quaestor-ügy – Lenkovics Barnabás: lehet alkotmányos a kártalanítás

Budapest, 2015. november 17., kedd (MTI) – Lehet alkotmányos a kártalanítás, a Quaestor-törvény kijavítható – mondta Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság elnöke az MTI érdeklődésére azzal kapcsolatban, hogy a testület kedden megsemmisítette a Quaestor károsultjainak kárrendezéséről szóló törvény egyes részeit.

TOVÁBB
LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK

A legfrissebb határozatok és végzések nem hivatalos, tájékoztató jellegű közzététele, a fontosabbak esetében rövid összefoglalóval. Az utóbbi időben született további döntések a Friss döntések menüpont alatt találhatóak.

2015.11.18 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3097/2015.)

Az ügy tárgya: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 24.K.34.016/2013/30. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pénznyerő-automaták üzemeltetése)

2015.11.18 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/717/2015.)

Az ügy tárgya: a Kúria Bfv.II.888/2014/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rablás bűntette)

2015.11.18 AB végzés alkotmányjogi panasz eljárás megszüntetéséről (IV/589/2015.)

Az ügy tárgya: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.32.258/2014/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pénznyerő automaták üzemeltetése)

2015.11.18 AB végzés alkotmányjogi panasz eljárás megszüntetéséről (IV/636/2015.)

Az ügy tárgya: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.33.882/2013/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pénznyerő automaták üzemeltetése

2015.11.18 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2771/2015.)

Az ügy tárgya: a Kúria Pfv.VI.20.883/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződés jogcíme – jogalap nélküli gazdagodás )

2015.11.17 AB határozat a Quaestor károsultak kárrendezéséről szóló törvény vizsgálatáról (IV/1635/2015.) (32/2015. (XI. 19.) )

Az Alkotmánybíróság 2015. november 17-én hozott határozatában megállapította, hogy a Quaestor károsultak kárrendezéséről szóló törvény diszkriminatív módon, túlságosan szűken határozta meg a kárrendezésre jogosultak körét, illetve alaptörvény-ellenesen szabályozta a Befektető-védelmi Alap tagjainak kárrendezésbe történő bevonását is. Az Alkotmánybíróság minderre tekintettel a törvény egyes rendelkezéseit megsemmisítette. Maga a kárrendezés ugyanakkor nem alaptörvény-ellenes, a határozatba foglalt alkotmányossági szempontok figyelembevételével a jogalkotónak lehetősége van annak újraszabályozására.

2015.11.16 AB határozat mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról (II/1175/2012.) (31/2015. (XI. 18.))

Az Alkotmánybíróság november 10-én – hivatalból eljárva – megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 216. §-ában nem szabályozta az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből fakadó jogbiztonság követelményének megfelelően a cselekmény elkövetési magatartását. Ezért a testület felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2016. június 15-ig tegyen eleget. Az ombudsman szerint a támadott törvényi rendelkezés, amely a jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni engedetlenséget minősíti szabálysértésnek, nem felel meg a jogbiztonság követelményének, továbbá ellentétes az alkotmányos büntetőjog elveivel is. Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az indítványt, mert arra a következtetésre jutott, hogy az Alaptörvénnyel való összhang helyreállítása nem a vitatott tényállás megsemmisítését, sokkal inkább a hatályos szöveg pontosítását, kiegészítését teszi szükségessé. A határozat indokolása szerint az elkövetési magatartás megfogalmazása a védett jogtárgy szerinti jogalkotói célhoz mérten túlzottan tág kereteket biztosít a jogalkalmazás számára azzal, hogy az engedetlen magatartásokat túl széles körben engedi szankcionálni. A határozathoz Balsai István, Dienes-Oehm Egon, Salamon László, Sulyok Tamás és Varga Zs. András alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.

2015.11.16 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1504/2015.)

Az Alkotmánybíróság tanácsa november 10-én elutasította a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.488/2013/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozó szerint a támadott ítélet, amely előrehozott öregségi nyugdíja meghatározott százalékának visszafizetésére kötelezte, téves jogértelmezésen alapult. Úgy vélekedett, hogy az ítélet sérti a tulajdonhoz való jogot, továbbá az eljárt bíróság indokolási kötelezettségének sem tett eleget. Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az alkotmányjogi panaszt. A határozat indokolása megállapította, hogy a tulajdonhoz való jog és a bírói döntés között alkotmányos összefüggés nem mutatható ki. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a bírói döntés alaptörvény-ellenességének vizsgálata során az Alkotmánybíróság tartózkodik attól, hogy a bíróságok felülbírálati jogköréhez tartozó, szakjogi vagy kizárólag törvényértelmezési kérdésekben állást foglaljon.

2015.11.13 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2119/2015.)

Az ügy tárgya: a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.27.392/2014/22. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

2015.11.13 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2118/2015.)

Az ügy tárgya: a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 2.K.27.391/2014/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

2015.11.13 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1940/2015.)

Az ügy tárgya: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 62. § (1) bekezdés, a Kúria Pfv.VI.20.741/2014/8. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.488/2013/6. számú ítélete és a Debreceni Törvényszék 10.P.20.291/2012/31. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (eredeti állapot helyreállítása)

2015.11.13 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2117/2015.)

Az ügy tárgya: a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.27.390/2014/22. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

TOVÁBBI LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK Becsuk

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés