MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat
AKTUÁLIS
2015.10.01 Az Alkotmánybíróság Hivatala munkatársat keres pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére

A pénzügyi ügyintézői munkakör ellátása köztisztviselői jogviszony keretében történik, a köztisztviselői jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján írásbeli kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezés határozatlan időre szól, legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidővel, teljes munkaidőre. Az illetményre a Kttv. szabályai az irányadóak.

TOVÁBB
LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK

A legfrissebb határozatok és végzések nem hivatalos, tájékoztató jellegű közzététele, a fontosabbak esetében rövid összefoglalóval. Az utóbbi időben született további döntések a Friss döntések menüpont alatt találhatóak.

2015.10.12 AB határozat bírói döntés alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről (IV/1514/2014.)

Az Alkotmánybíróság október 12-én hozott határozatában megállapította, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.Kpk.45.810/2014/2. számú végzése, továbbá a Budapesti Rendőr-főkapitányság 01000/27040-4/2014. ált. számú közigazgatási határozata alaptörvény-ellenesek, ezért azokat megsemmisítette. Az indítványozó előadta: a gyülekezési jogról szóló törvény alapján a fővárosi Markó utca 25. szám előtti járdaszakaszon 2014. június 16-án tartandó rendezvényt jelentett be. A demonstráció a bankok tevékenységére hívta volna fel a figyelmet, ugyanis a Kúria elnöke aznapra jogegységi tanácsülést hívott össze a devizahitel-szerződésekkel kapcsolatos egyes kérdések eldöntésére. A rendezvény megtartását a rendőrség megtiltotta, a rendőri határozat elleni kérelmet pedig a bíróság elutasította. Az Alkotmánybíróság megalapozottnak találta az alkotmányjogi panaszt. Az alkotmánybírák döntésükben elvi éllel hangsúlyozták, hogy az eljáró bíróságnak fokozott figyelmet kell fordítania a törvényi indokolási kötelezettség megfelelő teljesítésére. Az Alkotmánybíróság az egyeztetési eljárás lefolytatásának elmulasztását a gyülekezéshez való alapjogra kiható olyan súlyos jogszabálysértésként értékelte, amely a bírósági felülvizsgálat során sem kapott orvoslást, a bíróság ugyanis tévesen értelmezte az egyeztetési eljárás alkotmányos célját és nem vette figyelembe annak alapjogot védő, garanciális jellegét. A határozathoz Kiss László, Salamon László, Stumpf István, Szalay Péter és Varga Zs. András alkotmánybírók párhuzamos indokolást, míg Czine Ágnes, Dienes-Oehm Egon és Pokol Béla alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.

2015.10.09 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/780/2015.)

Az ügy tárgya: a Váci Járásbíróság 1.P.20.516/2013/35. számú ítélete és azt érdemben helybenhagyó Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Pf.20.715/2014/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokháborítás megszüntetése)

2015.10.08 AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról (III/2095/2015.)

Az ügy tárgya: Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/1999. (X. 21.) számú rendelete egyes rendelkezései elleni bírói indítvány (távhőszolgáltatási díj megfizetése)

2015.10.08 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/755/2015.)

Az ügy tárgya: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/C. § (4) bekezdése, valamint a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (földgáz beszerzési árkedvezmény)

2015.10.07 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/962/2015.)

Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 3. §, 4. § és 5. §-a elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)

2015.10.06 AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról (III/1648/2015.)

Az Alkotmánybíróság tanácsa október 5-én elutasította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (2) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezést. Az indítványozó szerint a támadott rendelkezés alapján az adóhatóság határozatával szemben korlátozott a jogorvoslati lehetőség. Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az indítványt. A határozat indokolása szerint a támadott rendelkezés nem tartalmaz olyan normatív rendelkezést, amely sértené a jogorvoslathoz fűződő jogot. Nem talált a testület alkotmányjogilag értékelhető összefüggést a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog kapcsán sem, mivel a rendelkezés a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vezetőjének mérlegelési jogkörben hozható eljárási szankció alkalmazásának kezdeményezési lehetőségéről rendelkezik, márpedig az eljáró bíró által kifogásolt, az adószám-alkalmazás felfüggesztéséről szóló döntés nem a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vezetőjének, hanem az állami adóhatóságnak a hatásköre. A határozathoz Czine Ágnes alkotmánybíró különvéleményt csatolt.

2015.10.06 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/996/2015.)

Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 5. § (3) bekezdése és a 3. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel, forintosítás)

2015.10.06 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/820/2015.)

Az ügy tárgya: a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.228/2014/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szabálytalan kézbesítés)

2015.10.06 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/421/2014.)

Az ügy tárgya: a Kúria Pfv.V.21.4126/2013/3. számú végzésével, valamint az 1952. évi III. törvény egyes rendelkezéseivel összefüggő alkotmányjogi panasz (felülvizsgálatra nyitva álló határidő)

2015.10.05 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1812/2014.)

Az Alkotmánybíróság október 5-én elutasította a Kúria Pfv.V.21.417/2013/4. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozó azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert szerinte az ítélet sérti a jogbiztonság elvét, illetőleg a tisztességes eljáráshoz való jogot is. A határozat indokolása szerint az indítványozónak nem elegendő általános alkotmányos elv sérelmére hivatkoznia, hanem konkrétan meg kell jelölnie az érintett alapjogot, ha ilyet az Alaptörvény biztosít. A jogbiztonság rendkívül absztrakt, generális elvként megfogalmazott szabályához képest a jogorvoslathoz való jog speciális szabályként jelenik meg az Alaptörvényben, így a generális-speciális szabályok egymáshoz való viszonya alapján sem fogadható el a speciális szabályra hivatkozás mellőzése. Ellenkező esetben – mutattak rá az alkotmánybírák – az Alaptörvény rendelkezései üresednének ki, válnának feleslegessé. Ugyanez vonatkozik a tisztességes bírósági tárgyaláshoz való jog és a jogorvoslathoz való jog viszonyára: az egyikre hivatkozás nem váltja ki a másikat.

TOVÁBBI LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK Becsuk
KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés