MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat
AKTUÁLIS
2015.03.31 Sulyok Tamás lett az Alkotmánybíróság elnökhelyettese

Az Alkotmánybíróság teljes ülése Lenkovics Barnabás elnök javaslatára Sulyok Tamás alkotmánybírót választotta a testület elnökhelyettesévé.

TOVÁBB
LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK

A legfrissebb határozatok és végzések nem hivatalos, tájékoztató jellegű közzététele, a fontosabbak esetében rövid összefoglalóval. Az utóbbi időben született további döntések a Friss döntések menüpont alatt találhatóak.

2015.03.31 AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról (III/355/2015.)

Az Alkotmánybíróság tanácsa március 30-án elutasította a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-ának (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést. Az indítványozó kúriai bíró szerint az utaló szabállyal előírt kereseti korlátozás a járulékfizetéssel megalapozott, ellenérték fejében szerzett jog elvonását valósítja meg, amely sérti a jogbiztonság, az előreláthatóság, a kiszámíthatóság követelményét. Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak a bírói kezdeményezést. A határozat indokolása szerint a teljes összegű öregségi nyugdíjra vonatkozó váromány a szüneteltetésre tekintet nélkül fennmarad, az öregségi nyugdíjkorhatár elérésével az érintettek teljes összegű nyugdíjat kapnak, szüneteltetés nélkül. A nyugdíjrendszert érintő átalakításoknak, különösen pedig a korhatár előtti nyugellátások megszüntetésének az egyik indoka épp az volt, hogy a jövőben a nyugdíjkiadások ne haladják meg a nyugdíjjárulékból származó bevételeket. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a szolgálati nyugdíj szolgálati járandósággá történő alakítása, összegének csökkentése és a szüneteltetési szabály együttes hatásában sem ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, a jogállamiságból származó jogbiztonság követelményével.

2015.03.31 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1347/2014.)

Az Alkotmánybíróság tanácsa március 30-án elutasította az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 2. §-ának „eb” szövegrésze, 21. § (3) bekezdése, 45/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.33.924/2013/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá a már hatályon kívül helyezett, a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének és a konkrét ügyben történő alkalmazhatatlanságának megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozó álláspontja szerint a jogszabályváltozás, amely alapján az egyesületek önként nem, csak állami kényszer hatására kérhetik az elismerést, összeegyeztethetetlen a szabad gyülekezési joggal. Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az alkotmányjogi panaszt. A határozat indokolása szerint a sérelmezett rendelkezések jogalkotói célja egy alkotmányos érték, a fajtatiszta ebek tenyésztésének és törzskönyvezésének hiteles, államilag ellenőrizhető és számonkérhető működése, amely fajtánként egy elismert tenyésztőszervezet állami elismerésével kellően biztosítható. Az, hogy egy egyesület a korábban végzett, ám akkor is csak kiegészítő jelleggel végezhető valamely gazdasági tevékenységét többé törvény alapján nem végezheti, nem csorbítja az egyesüléshez való jog lényegi tartalmát jelentő civil szervezeti működést és az egyesületi autonómiát.

2015.03.31 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1545/2014.)

Az ügy tárgya: a Kúria Pfv.I.20.489/2013/4. számú részítéletével összefüggő alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)

2015.03.31 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1923/2014.)

Az ügy tárgya: a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gpkf.43.720/2014/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (illeték fizetése)

2015.03.31 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1277/2014.)

Az ügy tárgya: a Kúria Pfv.V.20.274/2013/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tisztességes eljárás)

2015.03.31 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1773/2014.)

Az ügy tárgya: a Kúria Pfv.III.20.209/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

2015.03.31 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1940/2014.)

Az ügy tárgya: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.33.678/2013/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóbírság)

2015.03.31 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1435/2014.)

Az ügy tárgya: a Kúria Mfv.I.10.078/2014/2. számú ítélete, illetve a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (felmentés jogellenességének megállapítása)

2015.03.31 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1601/2014.)

Az ügy tárgya: a Kúria Pfv.VI.21.474/2013/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége)

2015.03.31 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1465/2014.)

Az ügy tárgya: a Kúria Pfv.I.20.816/2013/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (haszonélvezeti jog bejegyzése)

2015.03.31 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1346/2014.)

Az ügy tárgya: a Kúria Gfv.VII.30.296/2013/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felszámolási eljárás)

TOVÁBBI LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK Becsuk
KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés