MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat
LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK

A legfrissebb határozatok és végzések nem hivatalos, tájékoztató jellegű közzététele, a fontosabbak esetében rövid összefoglalóval. Az utóbbi időben született további döntések a Friss döntések menüpont alatt találhatóak.

2016.04.27 AB határozat a Nemzeti Választási Bizottság új eljárásra utasításáról (VI/2232/2012.) (10/2016. (IV. 28.))

Az Alkotmánybíróság tanácsa április 26-án megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 7/2012. (I. 16.) OVB határozatát és a Nemzeti Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Magánszemélyek országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését kérték az alábbi kérdésben: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2011. január 1-ig jogszerűen megszerzett nyugdíjjogosultságot az Országgyűlés ne vonja el?” Az OVB először a 74/2011. (VI. 24.) OVB határozatával megtagadta a hitelesítést, majd miután az Alkotmánybíróság 126/2011. (XII. 2.) AB határozatában az OVB-t új eljárásra utasította, a 7/2012. (I. 16.) OVB határozatával hitelesítette a mintapéldányt. Ezt követően két magánszemély kifogással élt, kérve a határozat megsemmisítését és az OVB új eljárásra utasítását. Mivel a 2012. január 1-je előtt benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítésével kapcsolatos OVB határozat elleni kifogás elbírálására az Alkotmánybíróságnak van hatásköre, a kifogásokat érdemben bírálta el. A határozat indokolása szerint a testület megalapozottnak találta a kizárt tárgykörbe tartozásra vonatkozó kifogást, mert a népszavazásra bocsátandó kérdés a jelenlegi költségvetési törvény egyes elemeinek módosítását vonná maga után.

2016.04.27 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/2191/2015.)

Az Alkotmánybíróság tanácsa április 26-án elutasította a Budapest Környéki Törvényszék 8.Mf.21.407/2014/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozó ellen büntetőeljárás keretében bűnösséget megállapító ítélet született, amit az indítványozó megfellebbezett. Az ítélet kézhezvételét követően munkáltatója bizalomvesztésre hivatkozva megszüntette munkaviszonyát. Ezért az indítványozó munkaügyi pert indított, amelynek során az elsőfokú bíróság keresetének helyt adott, amit a másodfokú bíróság megváltoztatott. Az indítványozó szerint az ítélettel sérült az ártatlanság vélelmére vonatkozó alapjoga. Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az alkotmányjogi panaszt. A munkáltatónak azért rendült meg a bizalma a munkavállalóval szemben, mert a törvényszéki ítélet szerint a munkaviszony létesítését megelőzően, a munkáltató sérelmére lopás bűncselekményét követett el. Az Alkotmánybíróság leszögezte: a bizalomvesztés nem a bűnösséget kimondó ítélet egyenes következménye, mint ahogy a bizalom helyreállása sem következik egy felmentő ítéletből.

2016.04.27 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3409/2015.)

Az ügy tárgya: a Kúria Mfv.II.10.101/2015/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendkívüli felmondás jogellenessége)

TOVÁBBI LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK Becsuk

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés