MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat
AKTUÁLIS
LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK

A legfrissebb határozatok és végzések nem hivatalos, tájékoztató jellegű közzététele, a fontosabbak esetében rövid összefoglalóval. Az utóbbi időben született további döntések a Friss döntések menüpont alatt találhatóak.

2015.04.30 AB határozat a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet 2014. november 3. napjáig hatályban volt 30. § (1) bekezdésének alaptörvény-ellenességéről (IV/403/2014.)

Az Alkotmánybíróság tanácsa április 28-án hozott határozatában megállapította, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet 2014. november 3-áig hatályban volt 30. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenes volt. Az indítványozó, aki pedagógiai szakszolgálatban pedagógusi munkakörben dolgozik, alkotmányjogi panaszában előadta: a jogalkotó diszkriminatív módon kizárta őt a pedagógus pótszabadságra jogosultak köréből. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt megalapozottnak találta. A határozat indokolása szerint a szabály megsértette a diszkrimináció tilalmát, mert egymással összehasonlítható helyzetben lévő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak között tett különbséget az emelt mértékű pótszabadságra való jogosultság kapcsán. Az Alkotmánybíróság szerint a rendelkezés alaptörvény-ellenességének megállapítása a jövőre nézve megnyithatja az indítványozó (és a vele azonos helyzetben lévő más személyek) előtt az igényérvényesítés lehetőségét. Mivel a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. § (1) bekezdése alapján a munkajogi igény három év alatt évül el, éppen az Alkotmánybíróság döntése biztosíthatja egyedüliként a pótszabadsággal kapcsolatos igény eredményes érvényesítésének lehetőségét.

2015.04.30 AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról (III/537/2015.)

Az ügy tárgya: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 159/A. §-a elleni bírói kezdeményezés (személyes adatok kezelése)

TOVÁBBI LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK Becsuk

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés